Технички преглед на опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни средини – АТЕХ

Четврток, 23 Јули 2015 13:35 Администратор
Печати

  1. Технички преглед и испитување пред ставање во употреба
  2. Редовно периодично испитување
  3. Вонреден технички преглед

 

Последно освежено на Четврток, 23 Јули 2015 13:43